Aa-Dee en KWS Infra hebben de opdracht verkregen voor het ontwerp en de realisatie van de Westrandweg te Amsterdam.

De noordelijke randstad beter bereikbaar maken, dat is het doel van de aanleg van de Westrandweg in combinatie met de Tweede Coentunnel. Nu is de Coentunnel nog de grote flessenhals in de verbinding tussen de gebieden ten noorden en ten zuiden van het Noordzeekanaal. Dagelijks staan aan beide kanten lange files, vooral in de ochtend- en avondspits, en worden alle oeverbindingen zwaar belast. Door de aanleg van de Westrandweg wordt de A10 west ontlast en zal naar verwachting ongeveer 30% van het verkeer in noord- en zuidrichting gebruik gaan maken van de nieuwe snelweg.

Daarnaast zorgt de Westrandweg voor een betere bereikbaarheid en ontsluiting van het drukke Amsterdamse havengebied Westpoort.

Klik hier voor een geweldige animatie van dit stuk snelweg

De opdracht omvat het ontwerpen en realiseren van circa 10 km snelweg (2 x 2 rijstroken en vluchtstrook), vanaf knooppunt Raasdorp naar A10 west (ten zuiden van de Coentunnel), bestaande uit:

  • 6 km snelweg op verhoogde aardebaan (tot 10 m1 hoog) inclusief alle wegmeubilair;
  • 10 viaducten, in lengte variërend van 35 tot 300 m1;
  • 1 hooggelegen viaduct (fly-over) 10 m1 boven maaiveld met een lengte van 3,3 km door het westelijke havengebied van Amsterdam;
  • 4,5 km geluidsschermen;
  • Verkeersportalen inclusief fundaties;
  • Alle benodigde mitigerende maatregelen in het kader van waterhuishouding van het poldergebied, ecologie etc.;
  • Aanvragen van alle benodigde tijdelijke en definitieve vergunningen;
  • Coördinatie verlegging van kabels- en leidingen (uitvoering door derden).

De Westrandweg dient uiterlijk in 2012 te worden opengesteld.