Organisatie Aa-Dee

Bij Aa-Dee hebben we alle disciplines voor de totstandkoming van (complexe) staalconstructies in eigen huis. Dat betekent dat het gehele proces van ontwerp, productie, conservering en montage in eigen beheer gebeurt. En ook het onderhoud en de revisie doen we bij Aa-Dee zelf.

In het uitzonderlijke geval dat we voor specialistische trajecten gebruik maken van derden, zijn dat vaste leveranciers. Hiervan weten wij welke kwaliteit zij leveren, zij worden overigens steeds opnieuw jaarlijks door ons getoetst. Is het nodig dat we extra werknemers inzetten, dan gebeurt dat met flexibele medewerkers, via een vaste uitzendorganisatie.

Voor het ontwerp van de staalconstructies hebben we de beste technici en constructeurs in huis, die in staat zijn ingewikkelde berekeningen uit te voeren voor de meest economische en degelijke staalconstructies. Zij maken gebruik van het geautomatiseerde 3D tekensysteem Tekla Structures en zijn daardoor in staat elektronisch snel te communiceren, waardoor het productieproces efficiënt en foutloos kan verlopen.

Tijdens dit proces beschikt Aa-Dee over de meest geavanceerde apparatuur waarin voortdurend wordt geïnvesteerd. Ons machinepark omvat een groot aantal computergestuurde machines. CNC-gestuurde machines worden ingezet voor stans-, zaag en snijwerkzaamheden. Ook voor laswerkzaamheden is de meest innovatieve apparatuur in huis.

Al onze lassers, zowel hechters als samenstellers, zijn gecertificeerd volgens de norm EN-ISO 9606-1. Het hele productieproces verloopt volgens NEN-EN 1090-1.

Ook op het gebied van conservering, het stralen en spuiten, hebben we de nodige ervaring in huis. Staaldelen worden door onszelf gestraald. Ook het opbrengen van natlaksystemen kan in eigen huis in ieder gewenste kleur plaatsvinden. Ook poedercoaten en thermisch verzinken is mogelijk. Hiervoor hebben wij geschikte partners geselecteerd.

De eigen montageploeg is uiteraard VCA-gecertificeerd en werkt in binnen- en buitenland. Want bij Aa-Dee kennen we in geen enkel opzicht afstandsbarrières.

Beleidsuitgangspunten Aa-Dee

Het beleid van Aa-Dee is gebaseerd op een aantal belangrijke uitgangspunten. Allereerst streven we naar voortdurende verbetering van de organisatie. Daarom zijn de verschillende disciplines ondergebracht in business units, afgestemd op productgroepen. Dit maakt de organisatie transparant en bevordert efficiënt optreden.

Daarnaast staan zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu van eigen medewerkers, opdrachtgevers en derden bij Aa-Dee altijd voorop. De bedrijfsdoelstellingen hiervoor zijn vastgelegd in een KAM jaarplan (kwaliteit, arbo en milieu), dat jaarlijks wordt aangepast en waarvan de inhoud wordt bekend gemaakt aan het personeel.

Die doelstellingen komen de totale bedrijfsvoering ten goede. Voor het bereiken hiervan stelt de directie middelen beschikbaar en stelt regels en procedures vast. Daarnaast worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen om te bewerkstelligen dat het beleid wordt begrepen, uitgevoerd en onderhouden.

Kwaliteitsborging is bij Aa-Dee gebaseerd op de norm ISO 9001 en NEN-EN 1090-1.  Tevens zijn wij een erkend leerbedrijf en besteden wij veel aandacht aan het opleiden van onze medewerkers.

Aandacht voor arbo en milieu is opgezet conform de VeiligheidsChecklist Aannemers (VCA) met een extra aanvulling voor milieu. Wij zijn VCA** gecertificeerd. Het voldoen aan de VCA-norm is voor onze opdrachtgevers een garantie voor veiligheid, gezondheid en hart voor het milieu. Voor onze medewerkers betekent het tevens dat ze deel uitmaken van een alerte, eigentijdse organisatie.