Certificaten / Voorwaarden

Fabrikanten van stalen dragende constructiedelen moeten vanaf 2014 hun producten voorzien van het CE keurmerk. Met dit keurmerk verklaart de fabrikant dat aan alle constructieve eisen is voldaan. Om dit keurmerk aan te mogen brengen moet de fabrikant gecertificeerd zijn volgens NEN-EN 1090-1.

Binnen de NEN-EN 1090-1 wordt er een onderscheid gemaakt tussen vier uitvoeringsklassen, ofwel EXC (Executieklassen), namelijk EXC1 tot en met EXC4.  Wordt de uitvoeringsklasse hoger dan worden de gestelde eisen strenger.

Aa-Dee is sinds 2014 door KIWA geaccrediteerd en levert u een CE keurmerk met een bijbehorende prestatieverklaring (DOP) op alle door ons vervaardigde stalen constructie-onderdelen t/m EXC3.

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. VCA is bedoeld om veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. VCA-certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. Aa-Dee is volgens de VCA** gecertificeerd en kan hierdoor ook als hoofdaannemer optreden.

De ISO 9001 kwaliteitsnorm is de internationaal geaccepteerde standaard voor kwaliteitsmanagementsystemen. Kwaliteit staat in deze norm voor de mate waarin Aa-dee voldoet aan de wensen en eisen van onze opdrachtgevers. Kwaliteitsmanagement volgens deze norm is derhalve een systematiek die Aa-dee gebruikt om de klanttevredenheid te verbeteren en een hulpmiddel om de processen inzichtelijk en beheersbaar te maken.