1. Scope Overzicht 2021 geheel

Duurzaam ondernemen

Aa-Dee staalbouw heeft zich ten doel gesteld om op verantwoorde wijze om te gaan met energie en grondstoffen. Met het voornemen zich te certificeren voor de CO2-Prestatieladder, niveau 3 wordt dit nu ook aantoonbaar gemaakt.

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Met het behalen van de CO2-Prestatieladder laten we zien dat we als bedrijf bewust omgaan met de uitstoot van CO2.

Meer informatie over de CO2-Prestatieladder is te vinden op de website van SKAO, www.skao.nl .

De productieprocessen en werkzaamheden bij Aa-Dee Staalbouw zijn dusdanig dat hier energie voor nodig is. Ons doel is om onze productie processen dusdanig te optimaliseren dat hierbij het energiegebruik tot een minimum beperkt wordt. Het tot stand brengen van dit doel dient te gebeuren met de grootst mogelijke zorg voor mens, milieu, de natuurlijke hulpbronnen, en de wereld om ons heen.

De verworven kennis transparant delen

De CO2-Prestatieladder stimuleren bedrijven om de eigen CO2-uitstoot – en die van hun leveranciers te kennen en te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De prestatieladder stelt als eis dat de kennis die bij dit gehele proces wordt opgedaan op een transparante manier dient te worden gedeeld. Met de links op deze pagina is voor iedereen in een oogopslag te zien hoe Aa-Dee invulling geeft aan duurzaam ondernemen.

Co2 footprint geheel 2023

Beleidsverklaring

Doelstellingen 2024

Keteninitiatief 2023

CO2-Bewust certificaat geldig tot 2026